Hjem Keramikkens Venner

Foreningens formål

'Keramikkens Venner' er en landsdækkende forening, der blev stiftet i 1995. Keramikkens Venner har til formål at styrke kendskabet til og interessen for dansk og udenlandsk keramisk kunst.

Foreningens aktiviteter

Som medlem modtager man 2 gange om året medlemsbladet 'keramiske noter', hvor man kan læse om foreningens arrangementer, aktuelle udstillinger i Europa, oversigter over nyudgivelser af keramisk litteratur samt boganmeldelser. Bladet indeholder også artikler af og om kunstnere samt om fremstilling af keramik.

Som medlem får man mulighed for:

  • Museums- og galleribesøg med rundvisning af keramikeren eller udstililngens arrangør.
  • At få adgang til museernes magasiner.
  • Fabriksbesøg med omvisning og forklaringer vedr. keramisk teknik.
  • Værkstedsbesøg, hvor keramikeren selv fremviser og fortæller om sine arbejder.
  • Foreningsmøder med foredrag og film om keramik før og nu i kunstnerisk og historisk belysning.
  • At møde keramikere, andre keramikinteresserede og samlere af keramik.
  • Udflugter og rejser til keramiske begivenheder.